TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2022

 

 

Ngày 05/01/2023, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022.

Về dự có đ/c Huỳnh Có, Bí thư Đảng ủy; đại diện lãnh đạo HĐND; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; Đại biểu lãnh đạo Hội Nông dân; Phụ nữ; Cựu Chiến binh; Đoàn thanh niên; Bộ phận chuyên môn: Tư pháp – Hộ tịch; Tài chính; Địa chính; Văn hóa – xã hội; Công an; Quân sự; Khuyến ngư; Đài Truyền thanh xã; Bí thư, Trưởng thôn 5 thôn.

 

1. Về công tác Cải cách hành chính:

Năm 2022, UBND xã Hoài Hải ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND xã về việc kiện toàn Bộ phận Một cửa tại UBND xã Hoài Hải; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác Cải cách hành chính xã Hoài Hải năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/6/2022 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

            Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/12/2022): Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân dịch vụ công trực tuyến: Tiếp nhận và giải quyết 1.570 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, phát sinh hồ sơ mức độ 3 mức độ 4 có 328 hồ sơ, đạt 20,89%; bưu chính công ích 412 hồ sơ, đạt 26,24%. Trả hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn 1.557, đạt 99,17%; trễ hẹn trên hệ thống 9, đạt 7,57%. Thu phí trực tuyến đạt 37,43%. Chứng thực: 5.834 việc[1]. Xác minh, trả lời 35 văn bản đến các địa phương trong nước về hồ sơ lưu trữ hộ tịch của công dân.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan: Hạ tầng CNTT của cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan nhà nước, 100% máy tính được kết nối internet. Trang thông tin điện tử của hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật các tin, bài, hình ảnh hoạt động của cơ quan cũng như các văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, triển khai và sử dụng có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử (idesk) và ứng dụng chữ ký số; phát sinh giao dịch dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

2. Về công tác Thi đua – Khen thưởng

            Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thành tích đó thể hiện qua các kết quả tiêu biểu như sau:

Tổng giá trị sản xuất trong năm (theo giá so sánh năm 2021) 550,376 tỷ đồng, đạt 102,19% so với kế hoạch. Trong đó. Giá trị sản xuất đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 402,096 tỷ đồng, tăng 12,12% so với năm 2021, đạt 104,2% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại và dịch vụ 148,28 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch năm.                  

Tổng sản lượng khai thác đánh bắt đạt 6.512 tấn,[2] đạt 100,18 % so với Nghị quyết, tăng 13,91% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện 78,16 tỷ đồng[3], đạt 100,2% so với nghị quyết, tăng 4,05% so với năm 2021. Tổng giá trị thương mại và dịch vụ thực hiện 70,12 tỷ đồng[4], đạt 100,17% so với nghị quyết, tăng 7,87% so với năm 2021. Tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022[5]. Công trình đang triển khai xây dựng[6].

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, đạt 172% so với dự toán[7]. Tổng thu ngân sách xã, đạt 187,45% so với dự toán[8]. Chi ngân sách xã, đạt 130,3%  so với dự toán [9]. Tổng thu các quĩ công chuyên dùng, đạt 335,66% so với kế hoạch[10].

Lĩnh vực Văn hoá -Xã hội

Đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, 5/5 thôn đạt Khu dân cư văn hóa[11], đạt 100% so với nghị quyết. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 [12]. Tỷ lệ huy động trẻ trong địa bàn, đạt 81,9%; xã được UBND thị xã Hoài Nhơn công nhận “Cộng đồng học tập”.

* Công tác chống dịch COVID- 19: Tổng cộng số lượng mũi tiêm: mũi 1, đạt 115.13%; mũi 2, đạt 112%. Nhắc 1, đạt 65,01%; nhắc 2, đạt 80%.

Phối hợp tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng công nhận xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Lăng ông Nam hải Vạn Kim Giao và Công bố Quyết định công nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Lễ phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh- liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022); phát động hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19; đêm hội trăng rằm; gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức các giải thi đấu thể thao trong Đại hội TDTT xã lần thứ VI năm 2022[13]tham gia các giải thể thao cấp thị xã[14].   

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ DT-22 được đánh giá Hoàn thành tốt. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đạt 114%; vận động thanh niên thực hiện lệnh khám sức khỏe NVQS năm 2023, đạt 100%.

Tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 13 vụ, giảm 04 vụ so với cùng kỳ. Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý và an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn 08 lượt/05 thôn có trên 590 người tham dự; giáo dục cá biệt 15 đối tượng.

            Xây dựng hệ thống chính trị: Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã được Đảng ủy xã triển khai mạnh mẽ và tiến hành quán triệt, triển khai sâu rộng tới từng chi bộ, đảng viên và người lao động.

Công tác xây dựng chính quyền: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã. Hội đồng nhân dân xã tổ chức các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề đảm bảo đúng luật, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận TQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết về công tác mặt trận, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên; Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả bình xét cuối năm 2022: Cuối năm 2022, có 31/31 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỷ lệ 100%). Có 21/21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 100%).

* Kết quả xếp loại của cấp trên năm 2022: Đảng bộ: Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chính quyền cơ sở: Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở: Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Mặt trận: Xếp loại Hoàn xuất sắc nhiệm vụ; Hội Cựu chiến binh: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hội Liên hiệp Phụ nữ: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hội Nông dân: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn Thanh niên: Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;quan được công nhận đạt chuẩn “An ninh trật tự”; Cơ quan được công nhận “Cơ quan văn hóa”.

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

 

Tập thể Lao động tiên tiến

Chủ tịch UBND xã công nhận

Tập thể Lao đông xuất sắc

Đang đề nghị Chủ tịch UBND thị xã công nhận

         Hình thức khen thưởng

01

Tặng Giấy khen và Cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc thi đấu các môn thể thao trong Đại hội Thể dục thể thao xã Hoài Hải lần thứ VI năm 2022

02

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho 14 giáo viên và 21 học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022

03

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho Tổ Bầu cử Trưởng thôn Kim Giao Trung, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025

04

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho các em học sinh trường THCS Hoài Hải đạt thành tích xuất sắc-Hội thi “Ý tưởng bảo vệ và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” cấp tỉnh, năm học 2022-2023

05

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

06

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho các chủ thuyền có thành tích tiêu biểu trong sản xuất và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong năm 2022

07

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho Tập thể Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

08

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho tập thể và cá nhân “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2022.              

Tin: Phan Đạo Lập, Công chức VP-TK

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Trong đó, Hợp đồng, văn bản giao dịch QSD đất: 109 trường hợp; Chứng thực bản sao: 5.538/11.076 bản sao; Chứng thực chữ ký: 187 trường hợp.

[2] (Trong đó, cá ngừ đại dương 1.700 tấn).

[3]Toàn xã có 54 cơ sở hoạt động chế biến nước mắm; 07 cơ sở may gia công; 05 cơ sở vá lưới và 145 hộ kinh doanh cá thể.

[4]Toàn xã có 255 cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ.

[5] Đèn hoa từ ngã ba chợ đến kè Kim Giao Bắc; Đèn hoa tuyến đường từ ngã ba rừng dương đến nhà ông Cảnh thôn Diêu Quang; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường dọc biển từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc (gđ1); Pano tuyên truyền trên địa bàn xã; Trạm y tế xã; Nâng cấp, cải tạo sân nền các trường học trên địa bàn xã; Nghĩa trang Liệt sỹ, hạng mục: tường rào, cổng ngõ, cải tạo vỏ mộ, hạng mục sân nền, hệ thống điện chiếu sáng ngã ba chợ đến Bưu Điện

          [6] Nâng cấp mở rộng và hệ thống thoát nước từ Bưu điện đến ngã ba rừng dương; Nghĩa trang nhân dân; Khu dân cư xã Hoài Hải (Kim Giao Nam); sửa chữa chợ cá, đường bê tông nông thôn Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung, Kim Giao Thiện; sân vận động Diêu Quang đến Mũi Gành.

[7] Trong đó, Thu thuế ngoài quốc doanh đạt 66,16%; lệ phí môn bài đạt 95,26%; thuế thu nhập cá nhân đạt 68,09%; Lệ phí trước bạ nhà đất đạt 620,36%; thu phí lệ phí 116,63%; thu khác ngân sách 133,69%; thu tiền sử dụng đất 179,12%

[8] Trong đó, các khoản thu 100%: 4.710.034.000 đồng, đạt 713,64%; thu phân chia theo tỷ lệ: 7.181.569.000 đồng, đạt 17856%; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.869.444.000 đồng, đạt 122,46%.

[9] Trong đó: chi đầu tư phát triển: 10.793.164.000đồng, đạt 157,9%; chi thường xuyên: 5.442.955.000 đồng, đạt 98,5%

[10] Trong đó, quỹ đền ơn, đáp nghĩa: 231.576.000đồng, đạt 1.149,55%; quỹ ngày vì người nghèo: 29.810.000đồng, đạt 95,76%; quỹ PCTT: 140.285.000đồng, đạt 104,37%. Trong đó: (Kim Giao Bắc, đạt 93,31%; Kim Giao Trung, đạt 101,03%; Kim Giao Nam, đạt 95,27%; Kim Giao Thiện, đạt 95,13%; Diêu Quang, đạt 100,12%).

[11] Tổng số hộ đăng ký GĐVH: 1789/1789, đạt: 100%; Số hộ đạt GĐVH: 1769/1840, đạt: 96,14%; Số hộ đạt GĐVH 3 năm (2019 – 2021): 1297/1840, đạt: 70,49%; Số hộ được xét tặng Giấy khen GĐVH 3 năm: 15 hộ.

[12] Học lực, đạt 95,30%[12], giảm 0,86%[12] so với năm học trước; có 25 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh Giỏi cấp tỉnh và thị xã[12]; 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện đề nghị PGD&ĐT công nhận Tốt nghiệp THCS Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023, đạt tỷ lệ cao nhất cụm thi trường Nguyễn Du;

[13] giải bóng chuyền nam. Giải nhất, giải nhì thuộc về đơn vị KG Nam; giải ba thuộc về đơn vị Diêu Quang; giải bóng đá nam Giải nhất thuộc về đơn vị Kim Giao Trung, giải nhì thuộc về đơn vị Kim Giao Thiện, giải ba thuộc về đơn vị Kim Giao Nam, thủ môn xuất sắc nhất Phan Thanh Xuân – Kim Giao Trung, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Phạm Trường Dũ – Kim Giao Trung.

Tổ chức giải cờ tướng. Giải nhất, giải nhì thuộc về đơn vị KG Nam; giải ba thuộc về đơn vị Diêu Quang

[14] Giải bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, giải Việt dã cấp thị xã: đạt 01 giải khuyến khích và 02 vận động viên tham gia chạy Việt dã cấp tỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết