Lịch công tác

Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
21/03/2023
Chiều LỊCH CÔNG TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 20/03/3023 đến ngày 26/03/2023

Trần Minh Lâm