THÔNG BÁO NỘP PHÍ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO NỘP PHÍ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với 11 thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với 11 thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6731/UBND-KSTT ngày 25/10/2021 về việc rà soát, hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn phương thức thanh toán khác nhau, không sử dụng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo việc thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với 11 thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch công của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/12/2021 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với 11 thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (phụ lục kèm theo) trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

2. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến đối với 11 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định thực hiện theo hướng dẫn (kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số điện thoại: 0256-3702899) để được hỗ trợ, hướng dẫn, hoặc báo lỗi thanh toán trực tuyến tại địa chỉ: https://bit.ly/report-pay-bd.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÍ ĐIỂM CUNG CẤP THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Thông báo số        /TB-VPUBND ngày         /11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định)

 

 
  
 

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Mức độ

Lĩnh vực

Tên đơn vị thí điểm

I

Cấp tỉnh

1

1.002809.000.00.00.H08

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

3

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

2

1.002820.000.00.00.H08

Cấp lại Giấy phép lái xe

2

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

3

1.004583.000.00.00.H08

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

1.000655.000.00.00.H08

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Sở Tài nguyên và Môi trường

II

Cấp Huyện

1

1.004583.000.00.00.H08

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2

Đăng ký biện pháp bảo đảm

UBND thị xã Hoài Nhơn

2

1.000655.000.00.00.H08

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2

Đăng ký biện pháp bảo đảm

UBND thị xã Hoài Nhơn

3

2.000889.000.00.00.H08

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

2

Đất đai

UBND thị xã Hoài Nhơn

III

Cấp xã

1

1.004884.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

3

Hộ tịch

UBND phường Tam Quan Nam, Hoài Tân, xã Hoài Sơn

2

1.001193.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký khai sinh

3

Hộ tịch

UBND phường Tam Quan Nam, Hoài Tân, xã Hoài Sơn

3

2.000815.000.00.00.H08_X

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

Chứng thực

UBND phường Tam Quan Nam, Hoài Tân, xã Hoài Sơn

4

2.000884.000.00.00.H08_X

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2

Chứng thực

UBND phường Tam Quan Nam, Hoài Tân, xã Hoài Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ, NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Thông báo số    /TB-VPUBND ngày   /11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh tại : https://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Trên thanh menu của của Cổng dịch vụ công tỉnh chọn mục “Thanh toánèPhí/lệ phí qua cổng DV

Bước 2: Nhập mã hồ sơ được in trên “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả” tại mục “Mã hồ sơ” è Nhập “Mã bảo mật” è Nhấn nút “Tra cứu”

 

Bước 3: Chọn nút “Kiểm tra thông tin thanh toán

Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin phí/lệ phí cần thanh toán. Để tiến hành thanh toán chọn nút “Tiếp tục thanh toán

Bước 5: Nhập các trường dữ liệu bắt buộc (*) Thông tin người thanh toán . Chọn nút “Thanh toán

Bước 6: Chọn các đơn vị cung cấp thanh toán trên hệ thống thanh toán trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện các thao tác thanh toán theo hướng dẫn.

Ví dụ : Chọn kênh thanh toán Payoo. Chọn nút “Thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán: Quét mã QR, Ví điện tử hoặc Thẻ Nội địa

  • Hình thức 1: Thanh toán bằng Quét mã QR Code. Chọn mục “Quét mã QR, Ví điện tử”

Sử dụng ứng dụng quét mã QR Code trên các ứng dụng Ngân hàng/ Ví điện tử để xác nhận thanh toán.

 

Thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Danh sách Ngân hàng/ ví điện tử đang được hệ thống hỗ trợ dưới đây:

Sau khi thanh toán thành công, bạn tải biên lai điện tử è nhấn nút “Tải biên lai

 

 

 

 

 

  • Hình thức 2: Thanh toán bằng Thẻ nội địa (ATM). Chọn mục “Thẻ nội địa”

Chọn ngân hàng thanh toán đang được hệ thống hỗ trợ dưới đây:

Nhập các thông tin bắt buộc (Số thẻ, ngày phát hành, tên in trên thẻ, số điện thoại) theo yêu cầu của ngân hàng è Bấm nút “Tiếp tục”.

 

Thao tác theo các bước hướng dẫn thanh toán của dịch vụ ngân hàng điện tử.

Sau khi thanh toán thành công bạn tải biên lai điện tử è nhấn nút “Tải biên lai

 

 

Lưu ý : Để sử dụng hình thức thanh toán qua thẻ, thẻ của Quý khách cần được kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử, ứng dụng Mobile Banking… 

Cá nhân, tổ chức gặp lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán vui lòng liên số điện thoại: 0256-3702899 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6). Hoặc báo lỗi thanh toán trực tuyến tại địa chỉ : https://bit.ly/report-pay-bd

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết