Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 10 năm 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tháng 10 năm 2022

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

tháng 10 năm 2022

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOÀI HẢI

 

 

- Công tác giải quyết Thủ tục hành chính: Thực hiện chứng thực 749 việc. Trong đó chứng thực Hợp đồng, văn bản giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 11 trường hợp. Chứng thực chữ ký 23 trường hợp; chứng thực 715 việc/1.430 bản sao từ bản chính giấy tờ công dân; thu các khoản lệ phí số tiền: 2.035.000 đ đúng quy định.

- Đăng ký quản lý hộ tịch trên phần mềm tại xã có 50 trường hợp (mức độ 4). Trong đó Khai sinh trên phần mềm 71 trường hợp, trong đó đăng ký lại khai sinh phục vụ cấp Căn cước công dân có 61 trường hợp, khai tử 04 trường hợp, đăng ký kết kết hôn: 02 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 10; Trích lục hộ tịch 07; việc khác 10 trường hợp.

          - Tiếp nhận, lập 10 hồ sơ liên thông 01 cửa về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện giảm hồ sơ giấy trên cơ sở phần mềm hộ tịch, tiếp nhận và trả bảo hiểm trẻ em đúng hẹn.

- Xác minh, trả lời 16 văn bản đến các địa phương trong nước về hồ sơ lưu trữ Hộ tịch của công dân;

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết