HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã, Cơ quan hành chính xã Hoài Hải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của xã năm 2022, nhằm kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022.

 

 

          Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã, Cơ quan hành chính xã Hoài Hải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của xã năm 2022, nhằm kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022.

Thành phần tham dự có mặt  39/39 cán bộ, công chức và người lao động của xã. Chủ trì hội nghị đ/c Phạm Tiến Dũng, Thủ trưởng Cơ quan; đ/c Phạm Vi Ai, Chủ tịch CĐCS; đ/c Phạm Đình Nhanh, Phó CT UBND xã, Hội nghị đã thông qua các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và nội dung phát động phong trào thi đua trong năm 2022; dự thảo bản giao ước thi đua; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 - Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn năm 2022.

Trên cơ sở hội nghị thảo luận, đề xuất giải pháp: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện đầy đủ đúng chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cuộc vận động người cán bộ, công chức và người lao động “ Trung thành, tận tụy, sáng tạo và gương mẫu”. Thực hiện tốt tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của cán bộ, công chức và người lao động, tiếp tục thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ văn hóa.

Hội nghị lần này đã Bầu Ban thanh tra Nhân dân có 03 đồng chí. Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác. Tổ chức phát động thi đua và ký kết các danh hiệu thi đua năm 2022.

(Đ/c Phạm Tiến Dũng – Thủ trưởng cơ quan; đ/c Phạm Vi Ai-Chủ tịch Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác)

Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Phạm Tiến Dũng – Thủ trưởng cơ quan hành chính xã đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Tác giả bài viết: Phan Đạo lập – Văn phòng UBND xã


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết