Đảng ủy tổng kết năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy tổng kết năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Đảng ủy xã Hoài Hải tổ chức tổng kết công tác năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và giữ vững tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chăm lo Tết Nguyên đán cổ truyền cho Nhân dân. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh Lăng ông Nam Hải vạn Kim Giao; Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ DT-22 đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trao giấy khen cho tập thể chi bộ Trường THCS và Quân sự Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

1. Lĩnh vực kinh tế[1]: Tổng giá trị sản xuất trong năm 2022: 550,376 tỷ đồng, đạt 102,19% so với kế hoạch. Trong đó: Giá trị sản xuất đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, đạt 402,096 tỷ đồng, tăng 12,12% so với năm 2021, đạt 104,2% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại và dịch vụ, đạt 148,28 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện 78,16 tỷ đồng, đạt 100,2% so với nghị quyết, tăng 4,05% so với năm 2021. Giá trị thương mại và dịch vụ thực hiện 70,12 tỷ đồng[2], đạt 100,17% so với nghị quyết, tăng 7,87% so với năm 2021. Tổng sản lượng khai thác đạt 6.512 tấn,[3] đạt 100,18% so với Nghị quyết, tăng 13,91% so với năm 2021. Phối hợp với kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn giải ngân kinh phí hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48 của Chính phủ, với số tiền trên 45.842.102.000 đồng; sản lượng thu hoạch đạt 315,6 tấn, đạt 65,75% so với Nghị quyết[4].

          Tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022[5]. Các công trình đang triển khai xây dựng[6].

          Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn là: 7.916.933.000 đồng, đạt 172% so với dự toán. Tổng thu ngân sách xã: 17.761.048.000 đồng đạt 187,45% so với dự toán[7]. Tổng thu các quỹ công chuyên dùng: 486.641.000đồng, đạt 335,66% so với kế hoạch [8]. Thu đóng góp tiền điện thắp sáng công cộng: 184.970.000đồng, đạt 95,62% so với kế hoạch. Chi ngân sách xã: 16.251.119.000đồng, đạt 130,3%  so với Nghị quyết [9]

2. Văn hoá – xã hội

          Đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, 5/5 thôn đạt khu dân cư văn hóa[10], đạt 100% so với nghị quyết.

Tiêm phòng Covid-19: Trẻ em từ 5-11 tuổi: Mũi 1: 701 đối tượng, đạt 88,62 %. Mũi 2: 669 đối tượng, đạt 88,37 %. Tổng cộng số lượng mũi tiêm: mũi 1: 6.772 đối tượng, đạt 115.13%; mũi 2: 6.588 đối tượng, đạt 112%. Nhắc 1: 3.004 đối tượng, đạt 65,01%; nhắc 2: 648 đối tượng, đạt 80%. Trên địa bàn xã không có dịch sốt xuất huyết.

          Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, cụ thể Hộ nghèo có 49 hộ, chiếm 2,62%, giảm 0,88%; hộ cận nghèo có 96 hộ, chiếm 5,14%, giảm 0,43%.

          3. Quốc phòng – An ninh

          Năm 2022 đã tuyển 8/7 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 114,2%; xử lý 8/8 thanh niên vi phạm Luật NVQS. Tổ chức đăng ký tuổi 17, có 67/67 thanh niên đăng ký, đạt 100%[11]; Vận động phương tiện và ngư dân tham gia diễn tập đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo do Bộ Quốc phòng tổ chức, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; vận động thanh niên thực hiện lệnh khám sức khỏe NVQS năm 2023 có 59/59 thanh niên, đạt 100%.

          Tình hình trật tự an toàn xã hội: xảy ra 13 vụ, 28 đối tượng, tăng 01 vụ, tăng 05 đối tượng. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ, 01 đối tượng, cụ thể[12]. Vi phạm hành chính về trật tự xã hội: Xảy ra 07 vụ/ 08 đối tượng, tăng 05 vụ, tăng 05 đối tượng, cụ thể[13]. Tệ nạn xã hội: Xảy ra 03 vụ[14], 18 đối tượng, so với cùng kỳ không tăng, không giảm về số vụ, tăng 10 đối tượng. Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ (ít nghiêm trọng), giảm (01 vụ, 01 đt, 01bị thương).

          4. Xây dựng hệ thống chính trị

          4.1. Công tác xây dựng Đảng: Công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thị uỷ, các nhiệm vụ chính trị năm 2022, được chú trọng. Quy chế sinh hoạt, hội nghị của BCH, BTV, Thường trực Đảng uỷ được duy trì nề nếp. BTV, BCH, Thường trực Đảng uỷ thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt những vấn đề phát sinh, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

          Công tác tổ chức: Đảng ủy hoàn thành công tác rà soát, quy hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng Quy định.

          4.2. Công tác xây dựng chính quyền

          Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn xã. Số cử tri toàn xã đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%.

          Ban hành các quyết định, quy chế, kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được đảm bảo đầy đủ[15]. Triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã…

          Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân qua dịch vụ công trực tuyến: Tiếp nhận và giải quyết 1.361 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, phát sinh hồ sơ mức độ 3 mức độ 4 có 251 hồ sơ; bưu chính công ích 210 hồ sơ. Chứng thực: 5.834 việc[16]. Đã tổ chức tiếp 07 lượt người đến trình bày yêu cầu, giảm 17 lượt so với cùng kỳ năm 2021; tiếp nhận 24 Đơn yêu cầu, tăng 08 đơn so với cùng kỳ 2021[17], Kết quả giải quyết thành 14 đơn, không thành 06 đơn đã hướng dẫn người dân nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức đối thoại 02 lượt[18].

          4.3. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội:

Mặt trận TQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết về công tác mặt trận, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tổ chức thăm, tặng quà gia đình cán bộ, hội, đoàn viên và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán. Vận động Nhân dân, hội, đoàn viên tích cực thi đua phát triển sản xuất; tham gia đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

Cuối năm 2022 Đảng ủy đã khen thưởng cho các tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trao giấy khen cho cá nhân đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

 

         

 

 

[1] Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản 6.512 tấn, đạt 100,18% so với Nghị quyết, tăng 13,91% so với năm 2021; Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng 315,6 tấn, đạt 65,75% so với Nghị quyết; Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã thực hiện 10.132.832.000 đ, đạt 148%, tăng 26,07% so với năm 2021; Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn: 7.916.933.000đ, đạt 172% so với dự toán; Tổng thu ngân sách xã: 17.761.048.073đ, đạt 187,45% so với dự toán; Chi ngân sách xã: 16.251.119.000đ, đạt 130,3% so với dự toán.

 

[2] Hiện nay, toàn  xã có 255 cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với đa dạng các ngành nghề kinh doanh, như: dịch vụ ăn uống, kinh doanh điện tử, cơ khí, buôn bán vật liệu xây dựng, tạp hóa, thời trang, dịch vụ hàng hoá phục vụ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản…

[3] Trong đó, cá ngừ đại dương 1.700 tấn.

[4] Trong đó diện tích thả nuôi Cua xanh thương phẩm xen tôm 8 ha

[5] Đèn hoa từ ngã ba chợ đến kè Kim Giao Bắc; Đèn hoa tuyến đường từ ngã ba rừng dương đến nhà ông Cảnh thôn Diêu Quang; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường dọc biển từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc (gđ1); Pano tuyên truyền trên địa bàn xã; Trạm y tế xã; Nâng cấp, cải tạo sân nền các trường học trên địa bàn xã; Nghĩa trang Liệt sỹ, hạng mục: tường rào, cổng ngõ, cải tạo vỏ mộ, hạng mục sân nền, hệ thống điện chiếu sáng ngã ba chợ đến Bưu Điện

[6] Nâng cấp mở rộng và hệ thống thoát nước từ Bưu điện đến ngã ba rừng dương; Nghĩa trang nhân dân; Khu dân cư xã Hoài Hải (Kim Giao Nam); sửa chữa chợ cá, đường bê tông nông thôn Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung, Kim Giao Thiện; sân vận động Diêu Quang đến Mũi Gành.

[7] Trong đó, các khoản thu 100%: 4.710.034.000 đồng, đạt 713,64%; thu phân chia theo tỷ lệ: 7.181.569.000 đồng, đạt 17856%; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.869.444.000 đồng, đạt 122,46%.

[8] Trong đó, quỹ đền ơn, đáp nghĩa: 231.576.000 đồng, đạt 1.149,55%; quỹ ngày vì người nghèo: 29.810.000đồng, đạt 95,76%; quỹ PCTT: 140.285.000 đồng, đạt 104,37%. Trong đó: (Kim Giao Bắc, đạt 93,31%; Kim Giao Trung, đạt 101,03%; Kim Giao Nam, đạt 95,27%; Kim Giao Thiện, đạt 95,13%; Diêu Quang, đạt 100,12%).

[9] Trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản: 8.242.097.000 đồng, đạt 120,59%; chi thường xuyên: 4.528.773.000 đồng, đạt 96,10%

[10] Tổng số hộ đăng ký GĐVH: 1.789/1.789, đạt: 100%; Số hộ đạt GĐVH: 1.744/1.789, đạt: 97,48%; Số hộ đạt GĐVH 3 năm (2020 – 2022): 1.342/1.789, đạt: 75,01%; Số hộ được xét tặng Giấy khen GĐVH 3 năm: 15 hộ.

[11]Trong đó: 57 đăng ký trực tiếp, 10 đăng ký gián tiếp.

[12] Trộm cắp tài sản 02 vụ, 01 đối tượng.

[13] Gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: 04 vụ, 07 đối tượng; trộm cắp tài sản: 02 vụ, 01 đối tượng; cố ý làm hư hỏng tài sản: 01 vụ, chưa rõ đối tượng.

[14] Đánh bạc 02 vụ/16 đối tượng; sử dụng trái phép chất ma tuý 01 vụ/ 02 đối tượng.

[15] Quyết định ban hành Kế hoạch thực công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế quản lý tài sản công; Quy chế chi tiêu nôi bộ; Quyết định về công khai dự toán ngân sách địa phương; công khai quyết toán ngân sách năm; Quyết định về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thông báo về việc niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB xây dựng các công trình; thông báo về việc tổ chức đấu giá đất công ích...kế hoạch PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; triển khai xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác Cải cách hành chính.

[16] Trong đó, Hợp đồng, văn bản giao dịch QSD đất: 109 trường hợp; Chứng thực bản sao: 5.538/11.076 bản sao; Chứng thực chữ ký: 187 trường hợp.

[17] Trong đó, lĩnh vực quản lý đất đai 11 đơn, tranh cấp tài sản 07 đơn, tranh chấp lĩnh vực khác 06 đơn.

[18] Nội dung: Giải phóng mặt bằng xây dựng công trình kè bảo vệ khu dân cư dọc sông từ Kim Giao Nam-Kim Giao Bắc (giai đoạn 1) và tranh chấp lối đi thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết