BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 9 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

9 tháng đầu năm 2021

1. Công tác xây dựng văn bản, điều hành:

- Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc xã Hoài Hải.

- Hướng dẫn mỡ 30 tài khoản cá nhân cho công dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

2. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính tại văn phòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên hệ thống Trang thông tin điện tử của xã.

 Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về cải cách hành chính theo định kỳ cho Đảng ủy, UBND xã và UBND thị xã qua phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn theo quy định.

          Bộ phận một cửa luôn thực hiện công khai, minh bạch nội dung, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; các nội dung cần thông báo của cơ quan đối với tổ chức, cá nhân tại cơ quan nơi niêm yết công khai thủ tục hành chính;

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức: Đảm bảo việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cho công dân theo cơ chế Một cửa.

          3. Hiện đại hóa nền hành chính: Truy cập và khai thác có hiệu quả văn bản điện tử, tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ cho tổ chức và công dân trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến…

          Quản lý, sử dụng dữ liệu thống kê trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

          4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

4.1. Hiện nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và trả kết quả đối với 70 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, bao gồm: (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (11 TTHC); Lĩnh vực người có công (30 TTHC); Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (01 TTHC);; Lĩnh vực trẻ em (06 TTHC); Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quy định (02 TTHC); Lĩnh vực hộ tịch (17 TTHC);; Lĩnh vực xử lý đơn (01 TTHC); Lĩnh vực tiếp công dân (01 TTHC); Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (01 TTHC); Giải quyết tố cáo (01 TTHC).

4.2. Kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/9/2021.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1534 hồ sơ;

- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1523 hồ sơ (Trong đó: Trước hẹn 1499/1523 tổng số hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,42%; đúng hẹn 02/1499 hồ sơ, chiếm 0,133%; trễ hẹn 03/1523 hồ sơ, chiếm 0,19%.

- Hồ sơ chuyển trả do không đủ điều kiện giải quyết: có 10 hồ sơ.

- Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4: có 34 hồ sơ.

5. Về công tác tiếp công dân

a) Kết quả tiếp dân: Đến nay UBND xã đã tổ chức tiếp 24 lượt người đến trình bày yêu cầu, tăng 21 lượt so với cùng kỳ năm 2020.

b) Nội dung tiếp và phản ánh của dân: Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã xem xét cơi nới chiều dài diện tích đất khu vực phía tây đường từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc, khi thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng kè chống xói lỡ bảo vệ khu dân cư dọc sông; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thôn Diêu Quang…

6. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo:

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND xã tiếp nhận 15 Đơn Yêu cầu, tăng 02 đơn so với cùng kỳ 2020.

Đến nay Ủy ban nhân dân xã đã giải quyết 15/15 đơn, đạt 100%. Trong đó, Quyết định thành lập Hội đồng hoà giải 12 đơn, (hòa giải thành 10 đơn; không thành 02 đơn); vận động hộ dân tự nguyện rút 03 đơn.

Tổ chức 01 buổi hội nghị đối thoại giữa các hội dân phía tây đường từ Kim Giao Trung đến Kim Giao Bắc. Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã xem xét nới chiều dài diện tích đất khu vực phía tây đường từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc từ 19m lên 22m, nhằm giảm bớt thiệt hại cho dân khi thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng kè chống xói lỡ bảo vệ khu dân cư dọc sông.

7. Tồn tại

Tỷ lệ sử dụng Email công vụ còn thấp; hồ sơ không đủ điều kiện trả lại cho còn cao; cán bộ, công chức mỡ tài khoản cá nhân để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến  dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.

8. Nhiệm vụ trong thời gian đến

- Thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã;

- Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4;

- Cập nhật, công khai TTHC và các tin, bài về công tác cải cách hành chính của xã trên trang thông tin điện tử của xã;

- Tổ chức lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá, chấm điểm thực hiện bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian đến năm 2021 tại UBND xã Hoài Hải.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề