BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Tháng 02 năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Tháng 02 năm 2023

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HOÀI HẢI

Hoài Hải, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

 

Công tác Cải cách thủ tục hành chính: Tiếp nhận giải quyết trước hạn 109 hồ sơ. Trong đó phát sinh hồ sơ mức độ 3,4 có 16 hồ sơ; hồ sơ Dịch vụ Bưu chính công ích 106 hồ sơ; thu phí thanh toán trực tuyến, số tiền: 1.670.000đồng, đạt 97,24%.

 

Thực hiện chứng thực 521. Trong đó chứng thực Hợp đồng, văn bản giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 05 trường hợp; chứng thực chữ ký 06 trường hợp; chứng thực 510 việc/1.020 bản sao từ bản chính giấy tờ công dân; thu các khoản lệ phí số tiền: 2.011.000đ. Chứng thực Bản sao điện tử qua hệ thống dịch vụ công quốc gia có 28 hồ sơ.

Đăng ký quản lý hộ tịch có 35 trường hợp. Trong đó Khai sinh trên phần mềm 16 trường hợp (mức độ 4), khai tử 02 (mức độ 4), kết hôn 03 (mức độ 2), xác nhận tình trạng hôn nhân 14 (mức độ 4). Trích lục hộ tịch 08 (mức độ 4); việc khác 11 trường hợp. Tiếp nhận 16 hồ sơ liên thông 01 cửa (mức độ 4) về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện giảm hồ sơ giấy trên cơ sở phần mềm hộ tịch, tiếp nhận và trả bảo hiểm trẻ em qua bưu điện đúng hẹn; Lập thủ tục tăng khai sinh, giảm khai tử có 18 trường hợp.

Xác minh, trả lời 04 văn bản đến các địa phương trong nước về hồ sơ lưu trữ Hộ tịch của công dân.

 

Phụ trách bộ phận: Phan Đạo Lập

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết