Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã

DANH MỤC

Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã

 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND 

ngày  12 tháng 10 năm 2021 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã)

 

 

 

DANH MỤC

Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã

 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND 

ngày  12 tháng 10 năm 2021 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã)

 

 

 

STT

Mã thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Sử dụng dịch vụ

bưu chính công ích

Tiếp nhận

hồ sơ

Trả kết quả giải quyết

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết

I

LĨNH VỰC HỘ TỊCH: 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

1.004873.000.00.00.H08

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

X

 

2


2.000986.000.00.00.H08

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

X

 

3

2.001023.000.00.00.H08

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

X

 

4

1.004746.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

X

 

5

1.001022.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

X

 

6

1.000689.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

X

 

7

1.004884.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

X

 

8

1.004772.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

X

 

9

1.004837.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

X

 

10

1.004845.000.00.00.H08

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

X

 

11

1.005461.000.00.00.H08

Đăng ký lại khai tử

 

X

 

12

1.004859.000.00.00.H08

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

 

X

 

II

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

2.001019.000.00.00.H08

Thủ tục chứng thực di chúc

 

X

 

2

2.001035.000.00.00.H08

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

X

 

3

2.001016.000.00.00.H08

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

X

 

4

2.001406.000.00.00.H08

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

X

 

5

2.001009.000.00.00.H08

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

X

 

III

THỦ TỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

1.001699.000.00.00.H08

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

X

 

2

1.001653.000.00.00.H08

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

X

 
 

TỔNG CỘNG: 19 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

19

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết