Tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã Hoài Hải
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã Hoài Hải

Chiều ngày 20/10/2022 Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tổ chức tổng kết và trao Quyết định công nhận Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

 
  

(Đại biểu dự tổng kết)

1. Về công tác chỉ đạo

Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 86-QĐ/ĐU ngày 29/9/2022 về phê duyệt nhân sự ứng cử Trưởng thôn trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Quyết định số 88-QĐ/ĐU về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử; Công văn số 74-CV/ĐU ngày 22/9/2022; Thông báo số 01-TB/ĐU ngày 29/9/2022 về phân công thành viên Ban Chí đạo; UBND xã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND xã về tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

2. Về công tác tuyên truyền

          Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin phấn khởi trong Nhân dân về cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tập trung phổ biến, tuyên truyền các nội dung về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vai trò, vị trí, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn; quy trình bầu Trưởng thôn... ; sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19, trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

Về trang trí bên trong khu vực bỏ phiếu của các điểm bầu cử: Từ ngày 13 đến ngày 15/10, Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành công tác trang trí bên trong các khu vực bỏ phiếu tại các điểm bầu cử (5/5) điểm, đảm bảo theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa thông tin và thể thao thị xã Hoài Nhơn.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử Trưởng thôn

UBND xã không tiếp nhận đơn, thư phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên.

          4. Về công ban hành các văn bản

          - UBND xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức triển khai công tác bầu cử đến thôn.

- Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND xã về tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025;

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/9/2022, công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; quy định hình thức bầu cử và thành phần cử tri tham gia bầu cử.

          - Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì tổ chức Hội nghị thành viên mặt trận, dự kiến danh sách người ứng cử; Tổ chức hội nghị Nhân dân thôn, để thông báo công tác chuẩn bị bầu cử, tiêu chuẩn Trưởng thôn, thông báo danh sách người dự kiến ứng cử để Nhân dân biết, tham gia; báo cáo chi bộ thôn, để thống nhất và báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, ban hành Quyết định công bố danh sách người ứng cử.    

          - Quyết định công bố danh sách từng  ứng cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 và được niêm yết tại 05 Nhà văn thôn.

          - Ngày 05/10/2022 UBND xã Quyết định thành lập ở mỗi thôn một Tổ bầu cử.

5. Kết quả kiểm phiếu cho từng Trưởng thôn như sau

Số TT

Họ và tên ứng cử viên

Tổng số cử tri tham gia bầu cử

Tỷ lệ

%

Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên

Tỷ lệ % so với phiếu hợp lệ

1

Tô Văn Lễ

362

100

343

94,75

2

Dương Thị Hiền

317

100

288

90,85

3

Lương Tấn Hải

417

100

404

96,88

4

Nguyễn Văn Toàn

336

100

325

96,73

5

Huỳnh Thanh Hương

312

100

255

81,73

6. Ưu điểm và kết quả đạt được

          - Được sự chỉ đạo kịp thời của UBND thị xã, Đảng ủy xã Hoài Hải, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ Việt Nam xã. UBND xã đã tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022- 2025, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tiêu chuẩn Trưởng thôn, theo quy định tại Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trao quyết định Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025

    Kết quả bầu cử đạt với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; cử tri đã lựa chọn bầu đủ 5/5 Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, không có đơn vị phải bầu lại.

         Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, phong phú bằng nhiều hình thức đa dạng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

         Các điều kiện về vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kinh phí được phân bổ kịp thời, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

UBND xã khen thưởng cho Tổ Bầu cử Kim Giao Trung đã hoàn thành xuất sức nhiệm vụ công tác bầu cử

Tin: Phan Đạo Lập

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết