THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NONG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NONG

Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng để tổ chức, cá nhân phản ánh các vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND xã Hoài Hải

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HOÀI HẢI

 

        Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 4/10/2016 của UBND tỉnh Bình
Định về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp;
Để đảm bảo kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành chính của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã.
UBND xã thông báo số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau:

1. Điện thoại liên hệ
- Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh: 02563.823.559
- Phòng Nội vụ thị xã: 02563.861.643
- UBND xã số điện thoại: 02563.567.717
- Đồng chí: Trần Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã: 0912 278 845

- Đồng chí: Phạm Đình Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã: 0978 510 265


2. Thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: UBND xã chỉ tiếp nhận  các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân  có  liên  quan  đến việc giải quyết các thủ tục hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã trong giờ hành chính.


3. Nội dung phản ánh, kiến nghị: UBND  xã  chỉ tiếp nhận các nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức không đúng theo quy định; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là thái độ phục vụ công dân của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã.


4. Một số yêu cầu việc phản ánh, kiến nghị: Nêu rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân phản ánh,  kiến nghị.  Nội dung phản ánh,  kiến nghị cụ thể, rõ  ràng,  đúng  thực tế. Nếu những nội dung phản ánh, kiến nghị nhằm để vu khống, nói xấu, nói sai sự thật thì tổ chức cá  nhân  phản ánh,  kiến nghị phải chịu hoàn  toàn  trách  nhiệm trước pháp luật. Đối với những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy trình, quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo hiện hành. UBND  xã  Hoài Hải thông  báo  công  khai  số điện thoại đường dây nóng để tổ chức và công dân biết để liên hệ.

 
 
 
 
 
 
 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết