KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6 Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6 Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Hoài Hải tổ chức kỳ họp thứ 6,

về dự kỳ họp có ông La Văn Soi đại biểu HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Phước Công đại biểu HĐND thị xã; đ/c Huỳnh Có, Bí Đảng ủy; đ/c Phạm Vi Ai, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đ/c Trần Minh Lâm, Phó bí thư Đảng ủy; các đ/c lãnh đạo HĐND – UBND, UBMTTQ VN xã; Đại biểu lãnh đạo các hội, đoàn thể, ban xây dựng Đảng, bộ phận chuyên môn và có mặt 24/24 đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Kết quả đạt được trong năm 2022:

I. Lĩnh vực kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất trong năm (theo giá so sánh năm 2021) 550,376 tỷ đồng, đạt 102,19% so với kế hoạch. Trong đó. Giá trị sản xuất đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 402,096 tỷ đồng, tăng 12,12% so với năm 2021, đạt 104,2% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại và dịch vụ 148,28 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản 6.512 tấn, đạt 100,18% so với Nghị quyết, tăng 13,91% so với năm 2021 (NQ 6.500 tấn). Tổng sản lượng thu hoạch nuôi trồng 315,6 tấn, đạt 65,75% so với Nghị quyết (NQ 480 tấn). Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp thực hiện 78,16 tỷ đồng, đạt 100,2% so với nghị quyết, tăng 4,05% so với năm 2021. Tổng giá trị thương mại và dịch vụ thực hiện 70,12 tỷ đồng, đạt 100,17% so với nghị quyết, tăng 7,87% so với năm 2021. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã thực hiện 10.132.832.000 đồng đạt 148%, tăng 26,07% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 7.916.933.000.000đồng, đạt 172% so với dự toán.  Tổng thu ngân sách xã 17.761.048.073đồng,  đạt 187,45% so với dự toán. Chi ngân sách xã 16.251.119.000đồng, đạt 130,3%  so với dự toán.

II. Lĩnh vực Văn hoá – xã hội

Tỷ suất sinh chiếm 1,83, giảm 0,73‰, đạt 112,3 so với Nghị quyết (NQ giảm 0,65). Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 37,10%, giảm 0,15%, đạt 150%  so với Nghị quyết (NQ giảm 0,1%). Trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 6,73%, giảm 1,53%, đạt 170% so với Nghị quyết (NQ giảm 0,9%). Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,62%, giảm 0,88%, đạt 146,7% so với Nghị quyết (NQ HĐND xã giảm 0,6%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chiếm 98,69%, đạt 103,88% so với Nghị quyết HĐND xã (Nghị quyết 95%) và đạt 103,87% so với chỉ tiêu thị xã giao. Tỷ lệ thôn được công nhận Thôn văn hóa (5/5 thôn), đạt 100% so với Nghị quyết. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 97,48%, đạt 100,4% so với Nghị quyết (NQ HĐND xã 97%). Tỷ lệ số cơ quan, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5/5 cơ quan, đạt 100%, so với Nghị quyết. Số lao động được đào tạo việc làm mới 200 lao động, đạt 100% so với Nghị quyết (NQ 200 lao động). Lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề chiếm 96,89%, đạt 104,18% so với Nghị quyết (NQ 93%). Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 1.759/1.759 hộ, đạt 100%  so với Nghị. Tỷ lệ hộ thu gom, xử lý rác thải chiếm 97%, đạt 100%  so với Nghị quyết (NQ 97%);

III. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh

Xây dựng lực lượng dân quân phù hợp với quy mô, tổ chức trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên đạt 100% chi tiêu Nghị quyết HĐND xã; Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được 8/7 thanh niên, đạt 114 % so với chỉ tiêu thị xã giao; Phạm pháp hình sự 02 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ; Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ, giảm 01 vụ so với năm 2021; Giữ vững xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

         * Còn 01/25 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết (Sản lượng nuôi trồng thủy

        

Tại kỳ họp lần thứ 6 - HĐND xã đã thông qua 07 báo cáo; 01 thông báo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với HĐND và UBND xã tại kỳ họp; 05 tờ trình của UBND xã.

         Kết thúc kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 05 Nghị quyết gồm:

         01. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

         02. Nghị quyết dự toán thu - chi Ngân sách xã năm 2023;

         03. Nghị quyết đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc nhóm C năm 2023;

         04. Nghị quyết ủy quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án nhóm C do xã làm chủ đầu tư năm 2023;

         05. Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND xã năm 2023;

Bài: Phan Đạo Lập, Văn phòng – Thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết