KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Hoài Hải tổ chức kỳ họp thứ 5

về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tú, Ủy viên BTV- Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, phụ trách xã; đ/c Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban Ban pháp chế HĐND thị xã; đ/c Huỳnh Có, Bí Đảng ủy; đ/c Phạm Vi Ai, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đ/c Trần Minh Lâm, Phó bí thư Đảng ủy; các đ/c lãnh đạo HĐND – UBND, UBMTTQ VN xã; Đại biểu lãnh đạo các hội, đoàn thể, ban xây dựng Đảng, bộ phận chuyên môn và có mặt 21/25 đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

       Nội dung chính của kỳ họp

       Tại kỳ họp lần thứ 5 - HĐND xã đã thông qua 06 báo cáo; 01 thông báo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với HĐND và UBND xã tại kỳ họp; 07 tờ trình của UBND xã.

       Các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời HĐND nghe ý kiến phát biểu chất vấn của các đơn vị HĐND và đại biểu HĐND xã, nghe giải trình của Chủ tịch UBND xã làm rõ thêm những vấn đề được các đại biểu HĐND quan tâm, đề cập tại kỳ họp. Kết thúc kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 07 Nghị quyết gồm:

       01. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022;

       02. Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2021;

       03. Nghị quyết bổ sung dự toán thu - chi Ngân sách xã năm 2022;

       04. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;

       05. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự án nhóm C;

       06. Nghị quyết giám sát của HĐND xã năm 2022;

       07. Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

       Đại biểu HĐND xã đã thống nhất quyết định một số giải pháp có liên quan trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

          1. Về kinh tế

          1.1. Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thú y

          - Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm  nhìn đến  năm 2045; vận động ngư dân tham gia bảo hiểm cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển; mở 24/24 giờ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi đánh bắt trên biển; thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài; phát huy có hiệu quả mô hình Tổ đoàn kết khai thác trên biển, gắn sản xuất với giúp đỡ nhau khi có hoạn nạn, thiên tai xảy ra.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống trên tôm nuôi; phòng, trừ dịch bệnh, thực hiện lịch thời vụ; hướng dẫn các hộ nuôi mạnh dạn chuyển đổi mô hình nuôi cua xanh thương phẩm trên một số diện tích phù hợp, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường vùng nuôi tôm.

- Đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung với thực hiện tốt công tác Thú y, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và bảo vệ môi trường; tổ chức tiêm phòng Vaccine gia súc, gia cầm. Tạo thuận lợi để nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi, tập trung những nơi có điều kiện.

1.2. Công nghiệp, thương mại và dịch vụ: Tập trung huy động nhiều nguồn vốn, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, phát triển các ngành nghề truyền thống như: chế biến nước mắm, sửa chữa máy thủy, đan, vá lưới, vi cước cá, chế biến các mặt hàng hải sản nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu các dịch vụ ở địa phương, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân. Tạo điều kiện để các Hợp tác xã mở rộng, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

1.3. Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và môi trường

Kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu tham gia xây dựng trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành; Rà soát, kiểm tra tất cả hồ sơ công trình xây dựng hoàn thành tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng; hồ sơ công trình chuyển tiếp (Trạm Y tế, Nghĩa trang Liệt sĩ, tuyến đường Bưu điện – Rừng dương Diêu Quang); tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình mới trong năm 2022 theo Nghị quyết HĐND, đặc biệt ưu tiên công trình theo cơ chế hỗ trợ của UBND thị xã.

- Công trình nhóm C do xã làm chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Khu Tái định cư Diêu Quang; Khu dân cư xã Hoài Hải (thôn Kim Giao Nam); Bê tông xi măng tuyến đường dọc biển từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc (gđ1); Thảm BTN tuyến đường khu tái định cư; Trụ sở nhà làm việc UBND xã Hoài Hải; Nhà làm việc công an xã.

- Tiến hành chỉnh lý biến động đất đai; rà soát phát triển quĩ đất (Khu tái định cư). Hoàn thành hồ sơ Khu dân cư Kim Giao Nam.

- Đẩy mạnh công tác Giải phóng mặt bằng: Công trình Nghĩa trang nhân dân; tuyến đường nâng cấp, mỡ rộng từ Bưu điện đến Rừng dương Diêu Quang; mặt bằng kè bảo vệ khu dân cư dọc sông từ thôn Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc.

- Công tác bảo vệ môi trường: Xây dựng Kế hoạch nhân rộng mô hình xử lý rác thải tại nguồn.

1.4. Xây dựng nông thôn mới: Xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

1.5. Tài chính và thuế: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu ngân sách, thu các loại thuế trên địa bàn đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu thị xã giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tổ chức đấu giá các ki ốt chợ và đất công ích, đảm bảo nguồn thu. Tổ chức thu các loại phí, quỹ trong dân.

          2. Về văn hóa – xã hội

2.1. Giáo dục: Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng dạy và học tập, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử cho học sinh, tránh tình trạng bạo lực học đường, giảm thiểu tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm cho việc dạy và học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi; giữ vững Trường đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Y tế: Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Vận động trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin và những trường hợp tiêm nhắc mũi 1, mũi 2 theo quy định.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông về công tác Dân số - KHHGĐ gắn với phòng chống bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới và cân bằng giới tính khi sinh. Giữ vững đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2022.

2.3. VHTT - TDTT và Đài Truyền thanh: Tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; xây dựng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

2.4. Chính sách xã hội:  Thực hiện đầy đủ công tác chính sách đối với người có công và trợ cấp xã hội. Chú trọng triển khai và giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt chỉ tiêu; rà soát, xét đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở chính sách đỗi với Người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

3. Xây dựng chính quyền

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, kết luận của cấp trên. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch Cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025; thực hiện nộp hồ sơ qua Bưu điện; nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác CCHC tại xã Hoài Hải; đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao và thu phí chứng thực trên hệ thống dịch vụ công; tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ cho công dân không để xảy ra tình trạng trễ hẹn.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đổi mới tác phong lề lối làm việc; kịp thời xử lý sai phạm đối với cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Duy trì nề nếp tiếp dân, tích cực giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân. Tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát, triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận của chính quyền. Tổ chức tốt cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

4. Về quốc phòng, An ninh

4.1. Quốc phòng: Kiên quyết xử lý dứt điểm các đối tượng trốn khám, trốn gọi nhập ngũ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với quy mô tổ chức trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

    Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có lệnh của cấp trên, xây dựng Kế hoạch Diễn tập đạt kết cao.

4.2. An ninh:  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02- CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Đảng ủy và các lực lượng Quân sự, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam về giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên và liên tục.

Bài: Phan Đạo Lập, Văn phòng – Thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề