BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Nhằm phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022– 2025 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của nhân dân. Cử tri sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích chính đáng người dân. Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn, nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban nhân dân thôn trên địa bàn dân cư toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bầu cử Trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho Trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành, khai mạc lúc 6h30 phút, Ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022, kính mời toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã đến Nhà văn hóa thôn để dự Lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, để lựa chọn và bầu người đại diện ưu tú cho thôn, góp phần ngày bầu cử trưởng thôn của xã thành công tốt đẹp./.

Bài: Phan Đạo Lập


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết