HOÀI HẢI VỀ ĐÍCH NTM NÂNG CAO

Hoài Hải đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021